Już po raz piętnasty w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowano Wrocławskie Święto Mąki, które odbywa się co roku w ostatnią niedzielę wakacji.


Czytaj więcej: http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/wroclawskie-swieto-maki-w-ogrodzie-botanicznym-zdjecia,10562120/