Nowy Rok 2017

Oby Nowy 2017 Rok szczęścia i miłości pełny był jak nasze koło wody, byśmy pamiętali że każdy balast w postaci bagażu większych z każdym rokiem doświadczeń uczy nas, ubogaca, a często i upiększa jak ta warstwa lodu w promieniach słońca.
By wam się kręciło i szczęściło!
— w: Izba tradycji młynarskich „W Starym Młynie”.