Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska” zorganizowany przez Urząd Marszałkowski to jeden z elementów wsparcia, jakie Urząd przygotował dla sołectw i gmin uczestniczących w programie Odnowa Wsi Dolnośląskiej.

Celem konkursu jest wyłonienie oraz wypromowanie najlepszych, najbardziej innowacyjnych i wzorcowych przykładów aktywności mieszkańców z terenów wiejskich. Opierając się na założeniu, że na wsi najlepiej działa zdrowa rywalizacja oparta na dobrym przykładzie, konkurs sprawia, że wsie, mobilizując się, realizują przedsięwzięcia, które by w innej sytuacji nie powstały lub ich zakres byłby znacznie mniejszy.

W konkursie wzięło udział 44 wsi z 27 gmin. Podobnie jak w poprzednim roku, został on zorganizowany w czterech kategoriach:

 • „Najpiękniejsza Wieś” (16 wsi),
 • „Najpiękniejsza Zagroda” (6 zagród),
 • „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” (16 projektów),
 • „Najlepszy start w odnowie wsi” (12 projektów).

Przyznano również jedną nagrodę specjalną.

W pracach Komisji konkursowej, powołanej przez Marszałka Województwa, udział wzięli przedstawiciele UMWD, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, pracownicy naukowi z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Moderatorzy Odnowy Dolnośląskiej Wsi. Finał, połączony z wręczeniem nagród finansowych, odbył się 21 września w Goworowie.

Wyniki

Najpiękniejsza wieś 2013

 • I miejsce Goworów, gmina Międzylesie
 • II miejsce Nowy Gierałtów, gmina Stronie Śląskie
 • III miejsce Gogołowice, gmina Lubin
 • Wyróżnienia: Malin – gmina Wisznia Mała, Borówek – gmina Prusice
 • Nagroda specjalna: Wolimierz, gmina Leśna

Najpiękniejsza zagroda

 • I miejsce Przemysław Kruszyński – Rościsławice, gmina Oborniki Śląskie
 • II miejsce Jagna Jankowska, Wolimierz, gmina Leśna
 • III miejsce „Różane Wzgórze” – Joanna i Piotr Wroński, Owiesno, gmina Dzierżoniów
 • Wyróżnienie Mariola i Józef Matła, Różanka, gmina Międzylesie

Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi

 • I miejsce „Niech połączy nas tradycja”- Radwanice, gmina Radwanice
 • II miejsce „Lato na ludowo – festiwal wiejski”- Żelazno, gmina Kłodzko
 • III miejsce „Izba Tradycji Młynarskich” – Kuźniczysko, gmina Trzebnica
 • Wyróżnienie: „OKOLICE Aktywnego i Zdrowego Człowieka” – Osola, gmina Oborniki Śląskie

Najlepszy start w odnowie wsi

 • I miejsce „Nasza Wieś – Wsią Aktywną” – Czaple, gmina Pielgrzymka
 • II miejsce „Piękne Domanice mamy, wizję wsi spełniamy” – Domanice, gmina Wińsko
 • III miejsce „Zwiększenie zaangażowania mieszkańców wszystkich pokoleń” – Mikułowa, gmina Sulików
 • Wyróżnienie: Realizacja programu krótkoterminowego odnowy wsi Nowa Wieś Wielka, zapisanego w sołeckiej strategii rozwoju z kwietnia 2010 r.”- Nowa Wieś Wielka, gmina Paszowice

Pełny opis wyników konkursu jest dostępny pod tym odnośnikiem.

Odbiór nagrody

W dniu 21.09.2013r. (sobota), wraz z Panią burmistrz Jadwigą Janiszewską, udaliśmy się na uroczystą galę wręczenia nagród do Goworowa w gminie Międzylesie.

Dziękujemy wszystkim, którzy trzymali za nas kciuki.

Zapraszamy wszystkich na odkrywanie tajemnic odnowionej Izby Tradycji Młynarskich w Kuźniczysku!