9 grudnia 2013 r. w Warszawie, odbyła się ceremonia wręczenia Dorocznych Nagród Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej podczas konferencji „WARTO! Lokalna kultura jako wartość”.

Konferencje finałowe są zawsze okazją do spotkania i rozmowy wraz z członkami Kapituły Dorocznej Nagrody FRDL i przedstawicielami instytucji jej patronujących oraz z nią współpracujących, ludzi z całej Polski, którzy reprezentują cztery grupy:

  • władze samorządowe,
  • przedstawicieli samorządowych instytucji kultury,
  • działaczy organizacji pozarządowych
  • grupy obywateli oraz lokalnych liderów, których łączy pasja i zaangażowanie w działania na rzecz zachowania tradycji i rozwoju rodzimej kultury

Gości powitał prof. Jerzy Regulski, prezes FRDL i przewodniczący Kapituły, prof. Andrzej Rottermund, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO i Krzysztof Dudek, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, a także pani Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Orange, współpracującej z FRDL przy organizacji Dorocznej Nagrody i jednego z fundatorów nagród.

Minister Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wystosował list do uczestników konferencji. Nawiązując do przyszłorocznego jubileuszu 25-lecia istnienia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej pogratulował jej twórcom wytrwałych działań na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Laureatom Dorocznej Nagrody pogratulował sukcesu, życząc, aby wyróżnione projekty stanowiły źródło satysfakcji dla ich twórców i przynosiły wiele pożytku lokalnym społecznościom. Zapraszamy do lektury pełnego tekstu listu.

Prelekcje wygłosili goście specjalni. Ks. Adam Boniecki, Redaktor Senior „Tygodnika Powszechnego”, skupił się w swoim wystąpieniu na określeniu, czym jest „wartość” w życiu człowieka. Dr Tomasz Rakowski z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego opowiedział, jak aktywizować społeczności wiejskie i peryferyjne za pomocą sztuki, bez narzucania im swoich koncepcji.

Czas ogłoszenia wyników i wręczenia nagród był, dla zebranych przedstawicieli 20 najwyżej ocenionych przez Kapitułę projektów, momentem szczególnie wyczekiwanym. W każdej z czterech kategorii przyznane zostały: jedna nagroda główna i cztery wyróżnienia.

[…]

Nagrody

W kategorii osób indywidualnych wyróżnienia otrzymali:

  • Aneta Ćwieluch ze Zgorzelca (woj. dolnośląskie) za organizowanie na terenie Pogranicza amatorskiego ruchu teatralnego: zakładanie grup teatralnych i organizację festiwali teatralnych: „Młodzieżowych Zatargów Teatralnych” oraz Festiwalu Otwartych Propozycji Artystycznych „FOPA”,
  • Katarzyna Muszyńska (woj. opolskie) za zaangażowanie mieszkańców miejscowości Szczepanek w powstanie multimedialnej Pracowni Orange jako miejsca spotkań, biblioteki i dostępu do nowych technologii informacyjnych.
  • Renata Borowiecka-Gutsze z Kęsowa (woj. kujawsko-pomorskie) jest kreatorką mody, stylistką, działaczką społeczną, która m.in. poprzez projekt „Bory Tucholskie – na szlaku mody” spopularyzowała lokalny tradycyjny haft.
  • Marek Ślusarz z Warszawy (woj. mazowieckie) za inicjowanie działań aktywizujących mieszkańców warszawskiej dzielnicy Muranów dla budowania ich identyfikacji z dzielnicą i przypomnienia jej przedwojennej historii.

Doroczną Nagrodę FRDL otrzymali Państwo Ewelina i Mariusz Gryniukowie z Kuźniczyska (woj. dolnośląskiej) za odrestaurowanie XVIII – wiecznego młyna wodnego i utworzenie w nim Izby Tradycji Młynarskich, jako izby spotkań mieszkańców i za przypomnienie tradycji związanej z zawodem młynarza.

Laureaci głównych nagród otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 8 000 zł ufundowane przez Fundację Orange, Narodowe Centrum Kultury i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Lista laureatów VI edycji Dorocznej Nagrody FRDL.

Konferencję zwieńczył panel z udziałem laureatów pt. „Gdzie jest wartość w kulturze lokalnej?„, którego moderatorem był dr Adam Aduszkiewicz, prezes zarządu FRDL.

Źródło: http://www.frdl.org.pl

Do gratulacji przyłączył się Minister Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta RP.

Dziękujemy wszystkim za trzymanie kciuków.

Zapraszamy na odkrywanie tajemnic Izby Tradycji Młynarskich w Kuźniczysku!