I wywołaliśmy wilka z lasu zaczynając ustawianie „pieńkowych zabawek”.

Ogłoszenie wyników konkursu LGD – pierwsze miejsce na liście rankingowej znaczy, że trzeba zakasać rękawy i przystąpić do wcielania w życie tych szybkich szkiców Rodzinnego Parku Aktywności „EKO-Frajda”.