Spoty reklamowe LGD „Kraina Wzgórz Trzebnickich” – grudzień 2013

W sobotę 21 grudnia 2013 roku w skansenie maszyn i urządzeń rolniczych w miejscowości Borówek, koło Prusic, przy oprócz wręczenia nagród w konkursie „Zaplanuj wycieczkę po LGD”, przedstawiono spoty reklamowe Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wzgórz Trzebnickich”: